จำหน่ายกระจกแปรรูปครบวงจร | TYK Glass | ตอยงเกียรติกลาส

รอบรู้ เรื่อง กระจกและความร้อน


รอบรู้ เรื่อง กระจกและความร้อน

จากที่เราทราบกันดีว่า ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน จึงทำให้เรามีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนเป็นพิเศษกว่าประเทศอื่น รวมถึงสภาพแวดล้อมจากการขยายตัวของความเจริญที่ได้สร้างแหล่งความร้อนใหม่ๆเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก จากปัจจัยดังกล่าวนี้ ทำให้การเลือกใช้กระจกสำหรับงานอาคารประเภทต่างๆต้องใช้ความรู้ และความชำนาญเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะได้ใช้กระจกที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย ครอบคลุมไปถึงการประหยัดพลังงานในระยะยาว

ปัจจัยอะไรบ้าง ที่สร้างความร้อนเข้าสู่อาคาร ?

ปัจจัยต่างๆที่สร้างความร้อนให้สู่อาคารที่เข้าใจกันทั่วไป ก็คือ ความร้อนจากแสงอาทิตย์,ความร้อนจากอากาศร้อน,ความร้อนเพิ่มเติมจากการสะท้อนที่มาจากอาคารข้างเคียง,ความร้อนจากเครื่องจักรเครื่องยนต์ หรือการจราจรใกล้เคียง และสภาพการใช้งานอาคาร

กระจกกันความร้อน

แล้วการเลือกใช้กระจกมีส่วนช่วยลดปัญหาหรือไม่ ?

การเลือกใช้กระจกสำหรับลดปัญหาจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ จำเป็นต้องใช้การช่วยเหลือแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพราะจากปัจจัยทั้งหลายที่กล่าวมา สามารถนำมาวิเคราะห์ เป็นความร้อนโดยตรงจากแสงอาทิตย์ โดยสามารถใช้กระจกที่มีค่า SHGC. (solar heat gain coeff.) ที่ดีช่วยได้ ส่วนความร้อนที่มากจากอากาศร้อนที่เกิดขึ้นตลอดเวลา สามารถใช้กระจกที่มีค่า U value ที่ดีช่วยได้


SHGC. และ U value คืออะไร ?

ค่า SHGC. solar heat gain coeff. คือ สัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ อธิบายอย่างง่ายได้ว่าค่านี้แสดงถึง % ความร้อนจากรังสีอาทิตย์ที่เข้าสู่อาคาร (ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี) ส่วนค่า U value  ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (ผ่านอากาศ) ซึ่งการถ่ายเทความร้อนในกรณีนี้ สามารถเกิดขึ้นได้ โดยไม่มีแสง ดังนั้นผลของ U value จะสามารถเกิดได้ตลอด 24 ชม. ถ้ามีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่าง 2 ด้าน (นอก-ใน)

กระจกกันความร้อน

ค่า SHGC.และ U value จึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเลือกใช้กระจกเพื่อการประหยัดพลังงาน  เช่น สำหรับกระจกด้านที่โดนแดดส่องถึงโดยตรง การใช้กระจกที่มีค่า SHGC.น้อยๆ ย่อมช่วยให้ความร้อนจากรังสีอาทิตย์เข้าสู่อาคารได้น้อย ซึ่งจะส่งผลให้การใช้พลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศก็จะน้อยลง ส่วนในอาคารที่มีปัญหาจากการถ่ายเทความร้อนด้านที่ใกล้แหล่งความร้อนจากอาคารอื่น เช่นการอยู่ใกล้คอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องจักรที่สร้างความร้อน เมื่อใช้กระจกกั้นส่วนที่มีค่า U value น้อยๆ ก็จะช่วยประหยัดพลังงานในการทำความเย็นลงได้มาก


วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้กระจก

อาคารที่ต้องการใช้งานแบบอยู่ใกล้ผิวกระจกในช่วงกลางวัน หากต้องการให้เกิดความสบาย และไม่รู้สึกร้อนจนไม่สบายตัวการเลือกใช้กระจกที่มีค่า U value ต่ำๆ ก็มีความจำเป็นมาก และอีกลักษณะที่สำคัญมากอีกเรื่อง คือ ค่าการสะท้อนด้านในอาคารในช่วงแสงที่ตามองเห็นได้ (visible light reflect. in) หากต้องการใช้งานอาคารในช่วงเวลากลางคืน และยังต้องการมองดูวิวได้อย่างสบายตา ค่าการสะท้อนแสงด้านในอาคารนี้ไม่ควรสูงเกิน 20% นั่นเอง

กระจกกันความร้อน

ส่วนการสะท้อนภายนอกอาคารก็เป็นเรื่องสำคัญมาก และมีกำหนดไว้ใน พรบ.ควบคุมอาคารไม่ให้ค่า การสะท้อนแสงภายนอกอาคารของวัสดุอาคารเกิน 30% (กำลังมีการปรับปรุงให้ลดลง) แต่เพื่อความปลอดภัย และลดการรบกวนเพื่อนบ้านข้างเคียง ขอแนะนำให้เลือกวัสดุสำหรับงานอาคารภายนอก รวมถึงกระจกอาคารให้มีค่าการสะท้อนแสงออกนอกอาคารไม่เกิน 20%


ข้อควรระวัง

ถ้ามีการวางวัสดุ หรือการสะท้อนแสงในแนวเฉียงยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ในการเลือกใช้วัสดุ เพราะมีหลายกรณีที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากแสงสะท้อน ได้ร้องต่อศาล และได้มีคำพิพากษาศาลฏีกา ให้ทางโครงการที่เป็นต้นเหตุแสงสะท้อนต้องชดเชยความเสียหายให้ผู้ร้อง ถึงแม้ทางโครงการจะใช้วัสดุทั้งหมดของอาคารถูกต้องตามกฎหมายระบุไว้ (สะท้อนแสงน้อยกว่า 30%) 

กระจกกันความร้อน

ทั้งนี้ทั้งนั้น จะต้องมีกระบวนการคิดที่คำนึงถึงความปลอดภัยแข็งแรงความถูกต้องตามกฎหมาย ,การดูและรักษา รวมถึงเรื่องค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับการใช้งานกับอาคารแต่ละประเภทที่อยู่  ในสภาพแวดล้อม และที่ตั้งแตกต่างกันไป

TYK Glass มีประสบการณ์,มีความชำนาญและยินดีที่จะร่วมให้คำแนะนำในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละงาน เนื่องจากเราตระหนักว่ากระจกเป็นวัสดุที่มีความคงทนสูง และอายุการใช้งานยาวนานนับสิบปี จึงอยากให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์จากกระจกอย่างเต็มที่ และเหมาะสมกับทุกงานเพื่อให้เกิดปลอดภัย,ความสบาย และคุ้มค่าในการใช้งาน

Cr.เอกสิทธิ์ พลูสวัสดิ์


สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

• Line | เพิ่มเพื่อน 
• Tel | 02-960-2790
• Official Fanpange | @TykGroup2016
• E-mail | info@tykglass.com


แชร์บทความนี้