จำหน่ายกระจกแปรรูปครบวงจร | TYK Glass | ตอยงเกียรติกลาส

บริษัททีวายกรุ๊ป ผู้ชำนาญการด้านงานกระจก ประสบการณ์ด้านการผลิตมากกว่าสิบปี จำหน่ายกระจกแปรรูป กระจกวัตถุดิบครบวงจร หลากหลายฟังก์ชั่นการใช้งาน

about us

จำหน่ายกระจกแปรรูปครบวงจร | TYK Glass | ตอยงเกียรติกลาส

TYK Glass Co.,Ltd.

ประวัติความเป็นมา

บริษัท กลุ่ม ทีวายเค กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 ในชื่อของห้างหุ้นส่วนจำกัดตอยงเกียรติกลาส และปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นชื่อบริษัท ทีวายเคกลาส จำกัด ตลอดระยะเวลากว่า 45 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้พัฒนาคุณภาพทั้งด้านการขาย และการบริการผลิตภัณฑ์กระจกงานอลูมิเนียม และอุปกรณ์ชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับกระจกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้กลุ่มบริษัทเป็นศูนย์กลางการขายผลิตภัณฑ์กระจกที่ครบวงจรครอบคลุมกับงานสถาปัตยกรรม งานแปรรูปต่างๆ และงานตกแต่งภายใน ทุกชนิด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ในด้านความสวยงาม ความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงด้านการประหยัดพลังงาน และความปลอดภัย

บริษัท กลุ่มทีวายเค กรุ๊ป ประกอบด้วยบริษัทในเครือ 4 บริษัท คือ

  • ปี พ.ศ. 2516 ก่อตั้ง บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด

  • ปี พ.ศ. 2539 ก่อตั้ง บริษัท เอ็กซ์เซล กลาเซอร์ จำกัด

  • ปี พ.ศ. 2546  ก่อตั้ง บริษัท กลาสฟอร์มแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

  • ปี พ.ศ. 2555 ก่อตั้ง บริษัท ทีพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

history

จำหน่ายกระจกแปรรูปครบวงจร | TYK Glass | ตอยงเกียรติกลาส
จำหน่ายกระจกแปรรูปครบวงจร | TYK Glass | ตอยงเกียรติกลาส

our team

จำหน่ายกระจกแปรรูปครบวงจร | TYK Glass | ตอยงเกียรติกลาส