เป็นกระจกที่เกิดจากการเติมอ๊อกไซด์ของโลหะ เช่น เหล็ก โคบอลต์ ลงในส่วนผสมของวัตถุดิบ ทำให้มีคุณสมบัติช่วยลดแสงและพลังงานความร้อนที่ส่องมากระทบพื้นผิวกระจกได้ดี สามารถดูดกลืนพลังงานความร้อนได้ประมาณร้อยละ 40-60 ขึ้นอยู่กับสี และความหนาที่เลือกใช้ สามารถนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปอื่น ๆได้อีกมากมาย เช่น การนำไปแปรรูปเป็น กระจกนิรภัยเทมเปอร์ กระจกฉนวนความร้อน กระจกนิรภัยลามิเนต กระจกโค้ง กระจกเคลือบสี กระจกกัดกรด

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *