Wall Texture glass

กระจกลวลายปูนเปลือย


Detail Product


the story
เพราะการสร้าง Texture บนผนังต้องใช้เทคนิคพิเศษและความชํานาญเฉพาะทาง จึงเป็นเรื่องยุ่งยากสําหรับช่าง เราจึงได้เพิ่มดีไซน์แปลกใหม่ให้กับกระจกเคลือบสีสําหรับติดผนังด้วยผิวสัมผัสใหม่ของลวดลายการทําสีทําสีและสร้าง Texture บน กระจก ช่วยให้ผนังบ้านดูโดดเด่น สะดุดตาภายใต้คุณสมบัติของกระจกเคลือบสีที่ให้ความสดใหม่ เงางาม และทําความสะอาด ง่ายกว่าผนัง Texture แบบเดิมๆ

about our glass
ผลิตภัณฑ์ชุดนี้ จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์กระจกเคลือบสีคัลเลอร์โค้ท โดยเพิ่มการพิมพ์ลวดลายผิวสัมผัสแบบ Abstract ลงใน กระจกก่อนเคลือบสี เลือกสีได้จากกลุ่มสี 4 กลุ่ม โดยมีลายมาตรฐานสีดําลักษณะเหมือนปูนเปลือยผิวหยาบ และลูกค้ายัง สามารถ Custom ลวดลายพิเศษหรือเปลี่ยนสีของผิว Texture ได้ตามต้องการได้อีกด้วย

product tips
กระจกความหนา 6 มม. เลือกได้ทั้งกระจกใส ซาติน และสามารถทําเทมเปอร์ได้ ควรติดบนผนังทึบและใช้กาวตามคําแนะนําของผู้ผลิต


Brand :
รหัสสินค้า :

©2017 TYKglass.com