picxelglas ILLOO Series

picxelglas ILLOO Series


Detail Product


About this glass
สร้างสรรค์ด้วยแรงบันดาลใจจากผนังสามมิติ จนกลายมาเป็นลวดลายบนแผ่นกระจก ที่สร้างมิติให้กับบรรยากาศใหม่ๆ ด้วยเอฟเฟกซ์ของกระจกเงาสีต่างๆ ผสมผสานกับ ลวดลายที่ถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะตัว

Specifications
- เลือกผิวกระจกใสหรือซาติน
- เลือกจากสีมาตรฐาน 5 สี
- เลือกจากลายมาตรฐาน 6 ลาย


Brand :
รหัสสินค้า :

©2017 TYKglass.com